Nieuws uit Het Overbosch

Nieuws uit Het Overbosch

Voortgang werkzaamheden “Blauwe Long”

In het Overbosch wordt keihard gewerkt aan het project “Blauwe Long”dat dank zij de subsidies van Provincie Zuid Holland: Erfgoedlijn Trekvaarten en Regio Holland Rijnland, Regionaal Groenprogramma mede werd mogelijk gemaakt. Voordat de werkelijke doorgraving kon plaats vinden moest eerst de bescho… Lees meer »Voorbereiding NL Doet

In het voorjaar op zaterdag 12 maart doen de Vrienden van het Overbosch weer mee met NL Doet.Dat wil zeggen dat diverse vrijwilligers samen aan de slag gaan in het Overbosch. Een van de werkzaamheden zal zijn het repareren en maken van takkenrillen t.b.v. vogels, insecten, egels en andere bosdiertj… Lees meer »


De storm Corrie

Op maandag 31 februari 2022 raasde de storm Corrie over ons land. Ook in het Overbosch veroorzaakte de storm schade. Zo brak een hoge beuk op de beukenvlakte doormidden. Ondanks het weer kan je in het bos ook al de voorbodes van de lente zien. Lees meer »