Welkom in het Overbosch


Ligging

Het huidige Overbosch is circa 2,5 hectare groot, het is gelegen in Voorhout in de driehoek tussen De Leidse Vaart en de Rijnsburgerweg.
Post adres: Het Overbosch, p/a: Tobi Hoogink, Oranje Nassaulaan 34, 2215 EM in Voorhout. Voor informatie: stuur een mail naar Tobi Hoogink

Navigatie adres: Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

Registraties

 • Onze stichting heeft een ANBI registratie – RSIN: 851287499
 • Giften en donaties zijn welkom, onze bank: NL69 RABO 0122325222
 • Registratie bij de Kamer van Koophandel – KvK: 54392551

Donateurs en Vrijwilligers

Word donateur voor minimaal € 10,- per jaar of donateur voor het leven, eenmalig € 100,-. Elk ander bedrag is ook welkom.
Meer informatie vindt u in de flyer of stuur een mail
Word vrijwilliger, meer informatie vindt u in de flyer of stuur een mail.

Heeft u vragen over onze website: stuur een mail naar de Webmaster

Doelstelling

Stichting Vrienden van het Overbosch is op 29 december 2011 opgericht en heeft als doel om het historische Overbosch te behouden, onderhouden en verbeteren. De flora en fauna moeten versterkt worden, maar daarnaast passen ook kleinschalige gebruiksactiviteiten. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Overbosch is in continu overleg met de gemeente Teylingen en andere (overheids)instellingen om te zorgen voor een florerende toekomst van het Overbosch. We gaan met tientallen vrijwilligers aan de slag om het bos te onderhouden. Dat houdt onder meer in het tegengaan van invasieplanten en het opruimen van zwerfvuil. Er komt een nieuwe, meer uitnodigende toegang en er komt een informatiepaneel bij de ingang te staan. Binnen de visie om het bos te behouden en te versterken, passen onder meer activiteiten als themawandelingen, educatieve leskisten, maar ook het traditionele tonknuppelen en kleinschalige muziek- of theateruitvoeringen. Dit alles kan gebeuren, rekening houdend met de flora en fauna. We stimuleren het dat mensen door het Overbosch wandelen om zo te kunnen genieten van de natuur en houden als stelregel: ‘Wat we meenemen in het bos, brengen we ook weer uit het bos’.

Hoofdfuncties

 • behoud van de registratie van het bos in het Natuur Netwerk Nederland
 • aandacht voor rust in het gebied
 • versterking en behoud van de natuurwaarden
 • versterking en behoud van de cultuurhistorie
 • een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid

Onderhoud en vernieuwing

Stichting Vrienden van het Overbosch heeft de afgelopen jaren de volgende verbeteringen/veranderingen aangebracht in het bos:

 • aanplant van vogel- bij- en vlindervriendelijke bomen en struiken
 • aanleg van een beloopbare, bij- en vlindervriendelijke bloemenweide met paden
 • renovatie van het kleischelpenpad
 • aanplant van stinsenflora in de beukenvlakte
 • plaatsing van een nieuwe, veiligere entree
 • plaatsing van een grote prullenbak bij de ingang
 • plaatsing van een houten fietsenstalling
 • het maken en plaatsen van een houten gereedschapskist
 • ontwerpen en plaatsen van naambordjes met tekst en foto’s bij een aantal bomen
 • plaatsing van meerdere soorten vogel- en vleermuis nestkasten
 • creëren van broedgelegenheid voor eenden door plaatsing van broedkorven in de vijver
 • aanleg van zandpaden
 • aanleg van een kleischelpenpad
 • aanplant van oever- en waterplanten bij de vijver
 • aanplant van stinsenflora langs het kleischelpenpad
 • aanplant van rododendrons langs de Rijnsburgerweg
 • het organiseren van themawandelingen voor publiek
 • het stimuleren van kleinschalige kunst- muziek- of theateruitvoeringen
 • plaatsing van een opslagcontainer voor het gereedschap en andere spullen

Stichting Vrienden van het Overbosch wil nog een aantal veranderingen/verbeteringen aanbrengen in het bos:

 • vervanging van het huidige bruggetje over de vijver
 • het aanleggen van milieuvriendelijke zones aan de zuid-zijde van de vijver
 • het aanbrengen van een milieuvriendelijke beschoeiing aan de noord-zijde van de vijver
 • verbetering van de waterkwaliteit en doorstroming in de vijver

Wij willen bijdragen leveren aan instanties die ruimtelijke ontwikkelingsplannen hebben die invloed kunnen hebben op het Overbosch.

Palmares

 • Sinds 27 juli 2015 is het Overbosch de trotse bezitter van The Green Flag Award, meer informatie.
 • Sinds 20 augustus 2017 is het Overbosch de trotse bezitter van de Teylingerprijs voor Kunst in ’t Overbosch en Kunst door Kids, meer informatie.
 • Sinds 26 oktober 2017 is het Overbosch eigenaar van de vlag van het Nationaal Park Hollandse Duinen, meer informatie.
 • Sinds 28 oktober 2017 is het Overbosch de trotse bezitter van de Restauratieprijs van de Historische Kring Voorhout, meer informatie.