Voortgang werkzaamheden “Blauwe Long”

Voortgang werkzaamheden “Blauwe Long”

In het Overbosch wordt keihard gewerkt aan het project “Blauwe Long”dat dank zij de subsidies van Provincie Zuid Holland: Erfgoedlijn Trekvaarten en Regio Holland Rijnland, Regionaal Groenprogramma mede werd mogelijk gemaakt.

Voordat de werkelijke doorgraving kon plaats vinden moest eerst de beschoeiing aangebracht worden. Daarvoor werden sleuven gegraven waarna de palen en planken voor de beschoeiing konden worden geplaatst.

Door Hubert Heuzen worden regelmatig de werkzaamheden gefotografeerd en gefilmd met behulp van een drone

Ook Aad van Polanen is bijna dagelijks in het bos om de voortgang van de werkzaamheden vast te leggen.Het eerste landhoofd is ook al geplaatst.

Het is een vreemd gezicht de vijver zonder brug.

Om de voortgang van de werkzaamheden te vieren werd er getrakteerd op taart,

De doorgravingen zijn bijna klaar

Een historische gebeurtenis: de laatste barrière tussen de vijver in het Overbosch en de Leidsevaart wordt weggehaald.

De bruggen worden geplaatst over de vijver en over de doorgravingen.