Blauwe Long

Blauwe Long

Blauwe Long

Op 11 januari is na jaren voorbereiding een start gemaakt met de uitvoering van het project BLAUWE LONG: het maken van doorgravingen vanuit de vijver van het Overbosch naar de Leidsevaart en de sloot langs de Rijnsburgerweg met als doel een doorstroming te verkrijgen waardoor er weer leven in de vijver mogelijk is.

Omdat de vijver en de omliggende sloten nodig gebaggerd moesten worden en het bruggetje over de vijver aan vervanging toe was zijn alle werkzaamheden samengevoegd.
Volgorde van werkzaamheden;


In de maand december hebben vrijwilligers van de Vrienden van het Overbosch struiken en boompjes, die stonden op de plek van de doorgravingen, verplant.
De grotere bomen die verplant konden worden zijn door fa. van Vliet, die ook de verdere werkzaamheden uitvoert en coördineert, verplant.


Op de vrijdag voor kerstmis is het grote aankondigingsbord met uitleg over het project Blauwe Long door wethouder Heleen Hooy en ambassadeur Joep Derksen onthuld.


Vervolgens is men begonnen met het baggeren van eerst de sloot langs de Rijnsburgerweg, daarna de vijver en tenslotte ook de sloot achter in het bos.


Na het baggeren zijn er sleuven gegraven op de plaats van de doorgravingen, waarin de beschoeiing wordt geplaatst.

In middels ligt er al een stuk brugfundering op de plek waar de doorgraving naar de Leidsevaart gaat komen.


Ook is men al bezig met het graven van sleuven en plaatsen van beschoeiing bij de doorgraving naar de sloot langs de Rijnsburgerweg.

Grond dat wordt afgegraven zal worden afgevoerd.


Omdat de levering van de bruggen vertraging oploopt, wordt de datum van openstelling van het bos een week verzet.