Stormen gingen te keer in het Overbosch

Stormen gingen te keer in het Overbosch

Helaas hebben de twee stormen Corrie en Eunice hun tol geëist in het Overbosch

De oude populier aan de achterkant van de vijver is omgewaaid.

Ook een grote beuk vlak bij de al eerder omgewaaide twee beuken is omgegaan en heeft in zijn val een tweede beuk mee genomen.

Achterin het bos langs de sloot naar het huis van Fisser is een beuk omgeknakt. Die blijkt nu toch wel enigszins rot van binnen.

Onze imker Ronald heeft zijn bijenkast geinspecteerd. De bijen zijn gelukkig in goede conditie.