Nieuwe secretaris: Tobi Hoogink

Nieuwe secretaris: Tobi Hoogink

Nieuwe secretaris: Tobi Hoogink

Heel blij is de stichting met de reactie op de oproep voor secretaris. Een reactie en zeker deze van de bekende Voorhouter Tobi Hoogink is voldoende. Tobi is al 27 jaar lid van de toneelvereniging Cultuur verheft en is ook nog secretaris geweest bij de carnavalsvereniging De Bokken. Het bestuur is het unaniem eens dat hij een goede secretaris voor het Overbosch gaat worden. Ineke Laroo is 9 jaar secretaris geweest en haar tweede termijn zit er eind december op.
Wij wensen Tobi veel succes in zijn nieuwe functie.