Gun de vogels rust tijdens broedseizoen in Het Overbosch

Gun de vogels rust tijdens broedseizoen in Het Overbosch

Gun de vogels rust tijdens broedseizoen in Het Overbosch

Het Overbosch is klaar voor de lente. De vogels broeden er van half maart tot half juli. De stichting Vrienden van het Overbosch vraagt bezoekers om op de paden te blijven, honden aan de lijn te houden, en geen zwerfafval achter te laten.

Ook in het Overbosch in Voorhout is het voorjaar en daarmee ook het broedseizoen begonnen. Als je door het bos loopt zie je overal de voorjaarsbloemen bloeien en hoor je het gezang van de vogels. Het bos is vanwege zijn natuurwaarde een aantrekkelijke plek om te vertoeven en te recreëren. Scouting, vissers, jonge gezinnen, vogelaars, wandelaars, ouderen met of zonder scootmobiel of rollator, jongeren, passanten op de fiets en hondenbezitters maken gebruik van het Overbosch. Corona heeft ervoor gezorgd dat het bezoekersaantal flink gestegen is. De stichting Vrienden van het Overbosch is blij dat zoveel mensen genieten van het bos.

De natuurwaarde van het Overbosch is groot. Vogeltellingen laten zien dat het bos verhoudingsgewijs veel soorten vogels huisvest. In het voorjaar biedt het bos nestgelegenheid voor die vogels. Nesten en eieren zijn gedurende de hele broedperiode wettelijk beschermd (Wet Natuurbescherming), vanaf het eerste takje, tot het uitvliegen van het laatste jong. Het broedseizoen voor de meeste vogels ligt tussen half maart en half juli. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Overbosch maakt zich echter wel zorgen over de verstoringen van de nesten en wil daarom alle bezoekers van het Overbosch vragen rekening te houden met de broedende vogels door tijdens het broedseizoen zo veel mogelijk op de paden te blijven. Een dringend verzoek doet het bestuur ook aan de hondenbezitters om hun hond gedurende het broedseizoen niet los te laten lopen in het Overbosch. Een andere zorg is dat er met meer bezoekers ook meer zwerfvuil in het bos belandt. Ook hier het vriendelijke verzoek om geen rommel achter te laten en geen bloemen te plukken of planten mee te nemen. Door er samen voor te zorgen dat het Overbosch zijn natuurwaarde behoudt, blijft het bos ook in de toekomst een aantrekkelijke plek om te vertoeven.