Donatie door Postduivenvereniging de Voorhouter

Donatie door Postduivenvereniging de Voorhouter

Daarbij was aan de genodigden, bevriende postduivenverenigingen uit de regio en plaatselijke verenigingen als de Oranje Vereniging en Cultuur Verheft, gevraagd een donatie te schenken ten bate van de Stichting Vrienden van het Overbosch. In zijn toespraak verklaarde de voorzitter de keuze voor het Overbosch.

De stichting heeft de keuze voor het Overbosch te danken aan haar voormalige voorzitter de heer Piet van der Hulst. Hij was tevens voorzitter van de postduivenvereniging de Voorhouter en was van grote betekenis voor beide verenigingen. Uit dankbaarheid voor zijn inzet en ter nagedachtenis aan hem was men deze keer tot deze keuze gekomen. 5 jaar eerder, bij het 70 jarig bestaan, was de Bolero de gelukkige ontvanger.

Afgelopen vrijdag 3 mei vond de overhandiging plaats in het gezellige clubgebouw van de postduivenvereniging aan de Sportlaan in Voorhout. In aanwezigheid van "duivenmelkers" uit de hele regio werden Marianne van der Voort en Tobi Hoogink, voorzitter en secretaris van de Vrienden van het Overbosch, verrast met een cheque van wel 500 Euro.

In haar dankwoord memoreerde de voorzitter de ontstaansgeschiedenis van de Vrienden van het Overbosch en sprak zij haar waardering uit voor alles wat Piet voor het Overbosch heeft betekend. Omdat de Stichting geen ledeninkomsten heeft, is zij afhankelijk van giften om onderhoud en verfraaiing van het bos te financieren. De cheque is daarom zeer welkom. Marianne van der Voort: ‘Onlangs is, dankzij een donatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Rabobank en de kringloopwinkel Voorhout, aan een deel van de vijver nieuwe oeverbeplanting aangebracht. Dit willen we graag verder uitbreiden. Achter in het bos willen we op het huidige zandpad een kleischelpenpad aanbrengen, zodat ook mensen met een rollator of scootmobiel daar kunnen komen.’

Mettertijd wordt de Postduivenvereniging de Voorhouter uitgenodigd om met eigen ogen te komen zien wat er in het Overbosch tot stand is gekomen dankzij hun donatie.