Blauwe long: Opening

Blauwe long: Opening

Opening “Blauwe Long” in de parel van Voorhout: Het Overbosch

vrijdag 11 maart 2022

Tussen 09:00 uur en 09:30 verzamelden de genodigden zich bij de ingang van het Overbosch

Voorzitter Marianne van der Voort verwelkomde de genodigden,waaronder de burgemeester Carla Breuer en de wethouder Heleen Hooy

De genodigden werden uitgenodigd om samen een wandeling te maken door het bos, waarbij zij de twee doorgravingen en de drie nieuwe bruggen zouden passeren.

Bij de brug over de doorgraving van de vijver naar de sloot langs de Rijnsburgerweg was de eerste openingshandeling.

Wethouder Heleen Hooy, ambassadeur Joep Derksen en de voorzitter van de Stichting Marianne van der Voort maakten en doorgang door gedrieën een boomstammetje door te zagen.

Hierna volgden toespraken van de wethouder Heleen Hooy en van Joep Derksen.
De wethouder refereerde aan de hoeveelheid tijd die het project “Blauwe Long”nodig had gehad om uiteindelijk tot het gewenste resultaat te komen: “Het heeft wat tijd geduurd, maar dan heb je ook wat”

Joep gaf o.a. een uiteenzetting van alle stappen die moesten worden doorlopen eer de werkzaamheden daadwerkelijk konden beginnen.

Daarna vervolgde het gezelschap de wandeling naar de nieuwe brug over de vijver.

Bij die brug nam de voorzitter het woord en dankte alle betrokken personen en instanties die samen ervoor gezorgd hadden dat het project “Blauwe Long”uitgevoerd kon worden.

Dank aan:
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij: Sophieke Klaver en Arcadis: Daan Wesseling voor hun uitgebreide adviezen voorafgaande aan het project

Subsidieverstrekkers:
Regio Holland Rijnland: regionaal Groenprogramma:
Godelieve Mars
Hollands Welvaren Provincie Zuid-Holland Erfgoedlijn Trekvaarten: Voorzitter Carla Breuer, Annemarie van Bregt en de heren Grimmon en Brouwer.

Gemeente Teylingen:
Wethouder Heleen Hooy, Remco van Eeten, Marco Dobbe en collega’s

Uitvoerders:
De firma’s van Vliet en De Rijk

Roelof Assies, die geheel belangeloos met kennis van zaken toezichthouder was voor de Stichting.
Hubert Heuzen en Aad van Polanen, die het hele project in foto’s en film hebben vastgelegd.
Eerdere sponsoren en donateurs, die met elkaar ervoor gezorgd hebben dat de stichting een eigen financiële bijdrage kon leveren.
Vrijwilligers, bestuursleden en oud bestuursleden.

Last but not least de voorzitter Joep Derksen voor zijn niet aflatende inzet, geduld en vasthoudendheid.


Reeds eerder bij het afscheid van Joep als voorzitter gaf het bestuur aan hem te willen bedanken voor zijn grote inzet voor de Stichting en in het bijzonder het project “Blauwe Long” door de nieuwe brug over de vijver zijn naam te geven.

Joep werd dan ook uitgenodigd om het bordje bij de brug te onthullen samen met zijn vrouw Patience

Na de onthulling van het naambordje ging de wandeling verder naar de brug over de doorgraving naar de Leidsevaart.

Daarna wandelde men terug naar de ingang van het bos

Bij een marktkraampje uitgeleend door de Oranje Vereniging konden de aanwezigen een kopje koffie of thee en een gebakje, speciaal gemaakt door de leerlingen van de KTS, verkrijgen.Tijdens een genoeglijk samen zijn sprak ieder sprak vol lof over de totstandkoming van de “Blauwe Long”in de “Parel van Voorhout”het Overbosch.

Een uitgebreide fotoreportage van deze dag is te vinden in ons fotoalbum: https://vriendenvanhetoverbosc...