Welkom op onze website

Voorjaar in het Overbosch

Laatste nieuws

Aan het einde van het lopende jaar maakt de stichting een Nieuwsbrief voor vrijwilligers, donateurs, sponsors, de gemeente Teylingen en andere lezers. Hier kunt u in chronologische volgorde het wel en wee van onze stichting volgen.


Agenda

Hier staan activiteiten zoals onderhoud, vuilprikken, wandelingen, evenementen en dergelijke. U bent hier meer dan welkom, tik hier
Beeld en geluid

Hier staan filmpjes en foto's van zeer veel activiteiten zoals Kunst, Onderhoud, Wandelingen,NL-Doet enz...


Voorjaarswandeling in Het Overbosch op zondag 24 maart om 14:00 uur

VOORHOUT – Natuur- en bloemenliefhebbers komen zondag 24 maart aan hun trekken in het Overbosch. Dan vindt namelijk de fameuze voorjaarswandeling plaats. Dit jaar is deze voorjaarswandeling nog specialer dan in voorgaande jaren. En dat komt, omdat het Overbosch onlangs verrijkt is met 15.000 stinsenbollen en stinsenplanten. De deelnemers aan deze wandeling kunnen oordelen, op welke manier deze plantjes zijn ontloken. De IVN-gidsen Ineke Laroo en Wim Turnhout vertellen tijdens de wandeling ook over de historie van het bos, de bewoners van het Overbosch en wijzen op speciale zaken, die de argeloze wandelaar niet direct zal opvallen. De voorjaarswandeling in het Overbosch (op de hoek van de Rijnsburgerweg en de Leidsevaart) begint zondag 24 maart om 14:00 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.


Hondervierenveertig kruiwagens met zand

VOORHOUT – De vrijwilligers van NL-Doet hoefden zich zaterdag 16 maart bij het Overbosch niet te vervelen. Daar werden de zandpaden namelijk helemaal vernieuwd en verbeterd met nieuw zand. Omdat er geen zwaar verkeer in het Overbosch mag rijden, moest de in totaal twaalf kuub aan zand met kruiwagens naar de achterkant van het bos gereden worden. Daar werd het zand verdeeld en verspreid over de paden. Gelukkig waren er veel vrijwilligers, waaronder leden van de Rotary Oegstgeest, en daardoor konden er ook lichtere werkzaamheden uitgevoerd worden. Daardoor is het Overbosch verrijkt met nieuwe takkenrillen. Hierin wordt dood hout opgeslagen en deze takkenrillen zijn een schuilplaats voor kleine dieren en tegelijkertijd een voedingsbron voor vogels en bos. Ook zorgden de NL-doet vrijwilligers voor nieuwe aanplant op het talud. Dit talud is namelijk na de afronding van de rotonde werkzaamheden weer eigendom geworden van het Overbosch. De Stichting Vrienden van het Overbosch beheert dit natuurgebied, dat onderdeel is van het Natuur Netwerk Nederland. Na afloop kregen alle vrijwilligers een leuke attentie van de organisatie.

Op deze pagina vindt u foto's en een filmpje van de werkzaamheden.

Met de vorige actie waren binnen zeer korte tijd alle 10 bomen geadopteerd. Inmiddels hebben wij wat ervaring hiermee en zijn we genoodzaakt de regels wat aan te passen.
Er staan weer 10 bomen gereed en er komt een groter, beter leesbaar, naamplaatje op.
De éénmalige kosten zijn 50 euro per boom.

Wilt u een familieboom adopteren? Hierbij kunt u denken aan gezinsuitbreiding, een huwelijk, een herdenking enzovoorts.

Aantal beschikbaar: 10 Reeds uitgegeven:

3


RSIN: 851287499.

De Stichting is geregistreerd als ANBI instelling, giften en donaties vallen onder de giftenaftrek, zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Uw giften, legaten, donaties of sponsorgelden kunt u overmaken op: NL69 RABO 0122 3252 22, tnv: Stichting Vrienden van het Overbosch te Voorhout. || Word donateur voor minimaal € 10,- per jaar of donateur voor het leven, eenmalig € 100,- Elk ander bedrag is ook welkom. Voor meer informatie zie: deze flyer.

Ook vrijwilligers zijn meer dan van harte welkom, neem hier een kijkje voor meer informatie over wat het vrijwilliger zijn in het Overbosch nu inhoudt.