Welkom op onze website

Herfst in het Overbosch

Laatste nieuws

Agenda

Hier staan activiteiten zoals onderhoud, vuilprikken, wandelingen, evenementen en dergelijke. U bent hier meer dan welkom, tik hier


Beeld en geluid

Hier staan filmpjes en foto's van zeer veel activiteiten zoals Kunst, Onderhoud, Wandelingen,NL-Doet enz...


Gift Kringloop Herenstraat 63


Kunst voor Kids heeft een prachtig bedrag, maar liefst € 420, ontvangen van de Kringloopwinkel Voorhout voor de aanschaf van bamboestokken. Hartelijk bedankt!


Reiger vangt snoek in 't Overbosch


Joep heeft deze plaatjes geschoten, de bofkont. Ze zijn niet helemaal scherp maar zo bijzonder dat we ze toch hebben geplaatst.


Cheque Rabobank


In het kader van de actie Rabo Clubkas 2018 heeft onze stichting een bedrag van € 314,84 in ontvangst mogen nemen.
Hartelijk dank aan alle mensen, die een stem hebben uitgebracht op het Overbosch!


Uitbreiding Overbosch

Bij het zien van de foto's denkt men wellicht, hoezo uitbreiding? Maar het bestuur is blij met elke vierkante meter winst. De beschoeiing is onderdeel van de compensatie maatregelen als gevolg van de aanleg van de turbo rotonde. In overleg tussen provincie, gemeente en het bestuur van het Overbosch wordt het gat opgevuld met zand en vervolgens wordt daar tuinaarde opgebracht. Het bestuur weet al wat er op die plaats aangeplant gaat worden, maar voor staan wij altijd open.


Broedvogelinventarisatie 2018 in het Overbosch, Voorhout

Ineke Laroo, Ineke van Dijk & Kees Schilder hebben voor de zesde keer op rij in het afgelopen voorjaar de aanwezige broedvogels in het Overbosch geïnventariseerd. Het Overbosch is een klein stukje bos van 2,5 hectare in Voorhout, dat in de 19e eeuw is aangelegd in de Romantische Engelse landschapsstijl. Het ligt als een driehoek langs de drukke Leidse Vaart en de Rijnsburgerweg. In het voorjaar is het uitbundige vogelgezang niet van de lucht.

Lees hier verder ....

Met de vorige actie waren binnen zeer korte tijd alle 10 bomen geadopteerd. Inmiddels hebben wij wat ervaring hiermee en zijn we genoodzaakt de regels wat aan te passen. Er staan weer 10 bomen gereed en de kosten worden 50 euro per boom en er komt een groter naamplaatje op.

Wilt u een familieboom adopteren? Hierbij kunt u denken aan gezinsuitbreiding, een huwelijk, een herdenking enzovoorts.

Aantal beschikbaar: 10 Reeds uitgegeven:

1


RSIN: 851287499.

De Stichting is geregistreerd als ANBI instelling, giften en donaties vallen onder de giftenaftrek, zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Uw giften, legaten, donaties of sponsorgelden kunt u overmaken op: NL69 RABO 0122 3252 22, tnv: Stichting Vrienden van het Overbosch te Voorhout. || Word donateur voor minimaal € 10,- per jaar of donateur voor het leven, eenmalig € 100,- Elk ander bedrag is ook welkom. Voor meer informatie zie: deze flyer.

Ook vrijwilligers zijn meer dan van harte welkom, neem hier een kijkje voor meer informatie over wat het vrijwilliger zijn in het Overbosch nu inhoudt.