Nieuws

Aan het einde van het lopende jaar maakt de stichting een Nieuwsbrief voor vrijwilligers, donateurs, sponsors, de gemeente Teylingen en andere lezers. Hier kunt u in chronologische volgorde het wel en wee van onze stichting volgen.


In Films en in Foto's kunt u terug in de tijd, er is beeldmateriaal van zeer veel activiteiten zoals Kunst in 't Overbosch, Kunst voor Kids, Onderhoud, NL-Doet enz...


Broedvogels in het Overbosch

Noordwijk – In de Strandloper van maart 2019 staat een zeer uitgebreid artikel over de broedvogelstand in Noordwijk en omgeving. Ons Overbosch staat er prima op! Voor de liefhebbers is hier de link naar:
De Strandloper van maart 2019

Grote opkomst bij de voorjaarswandeling in Het Overbosch op zondag 24 maart

VOORHOUT – Natuur- en bloemenliefhebbers kwamen in grote getale opdagen voor onze voorjaarswandeling. Maar lieft 38 volwassenenen en 6 kinderen stonden ruim voor twee uur te trappelen van ongeduld. Dit jaar konden we onder andere de volgende soorten planten bewonderen: maarts viooltje, meerdere soorten wilde hyacint, holwortel, voorjaarshelmbloem, sleutelbloem, kievitsbloem, breedbladige vogelmelk, armbloemige look, bosanemoon, speenkruid en wellicht vergeet ik er nog een paar.


Hondervierenveertig kruiwagens met zand

VOORHOUT – De vrijwilligers van NL-Doet hoefden zich zaterdag 16 maart bij het Overbosch niet te vervelen. Daar werden de zandpaden namelijk helemaal vernieuwd en verbeterd met nieuw zand. Omdat er geen zwaar verkeer in het Overbosch mag rijden, moest de in totaal twaalf kuub aan zand met kruiwagens naar de achterkant van het bos gereden worden. Daar werd het zand verdeeld en verspreid over de paden. Gelukkig waren er veel vrijwilligers, waaronder leden van de Rotary Oegstgeest, en daardoor konden er ook lichtere werkzaamheden uitgevoerd worden. Daardoor is het Overbosch verrijkt met nieuwe takkenrillen. Hierin wordt dood hout opgeslagen en deze takkenrillen zijn een schuilplaats voor kleine dieren en tegelijkertijd een voedingsbron voor vogels en bos. Ook zorgden de NL-doet vrijwilligers voor nieuwe aanplant op het talud. Dit talud is namelijk na de afronding van de rotonde werkzaamheden weer eigendom geworden van het Overbosch. De Stichting Vrienden van het Overbosch beheert dit natuurgebied, dat onderdeel is van het Natuur Netwerk Nederland. Na afloop kregen alle vrijwilligers een leuke attentie van de organisatie.

klik hier voor filmbeelden, klik hier voor foto's.