Historie

Het huidige Overbosch is circa 2,5 hectare groot, het is gelegen in Voorhout in de driehoek tussen De Leidse Vaart en de Rijnsburgerweg.

Voor navigatiedoeleinden kunt u de gegevens van de naburige dokterspost gebruiken: Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout. Het Overbosch heeft een geschiedenis die teruggaat tot begin 1600. In die tijd strekte “De Wildernisse van Hollandt” zich uit van Alkmaar tot Leiden. Door de aanleg van weiden, akkers, kap, drooglegging, wegen en bebouwing is daar nog weinig van over. Slechts twee stukken welgeteld: het Keukenhofbos, deels eigendom van Stichting Landgoed Keukenhof en deels in eigendom van het Zuid-Hollands Landschap en het Overbosch. Heel vroeger werden er in het Overbosch missen opgedragen en processies gehouden door de broeders van de BNS (Bisschoppelijke Nijverheidsschool-1923), vroeger klein seminarie Hageveld geheten. Ruimtelijke ontwikkelingsplannen bedreigden in 2011 het voortbestaan van het Overbosch. Dankzij spontane protesten van de bevolking werden deze plannen drastisch aangepast, zodat het historische Overbosch behouden kon blijven. Nog datzelfde jaar werd de Stichting Vrienden van het Overbosch opgericht. Deze stichting verzorgt het onderhoud van het Overbosch en overlegt met de verschillende instanties over het behoud van dit prachtige stukje natuur. Het Overbosch moet weer een vanzelfsprekende plek worden die Teylingers de moeite van een bezoekje waard vinden. Een herstelplan geeft het bos weer zijn oorspronkelijke luister terug en een gericht onderhoudsprogramma voorkomt dat het bos afglijdt.


Doelstelling

Stichting Vrienden van het Overbosch is op 29 december 2011 opgericht en heeft als doel om het historische Overbosch te behouden, onderhouden en verbeteren. De flora en fauna moeten versterkt worden, maar daarnaast passen ook kleinschalige gebruiksactiviteiten. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Overbosch is in continu overleg met de gemeente Teylingen en andere (overheids)instellingen om te zorgen voor een florerende toekomst van het Overbosch. We gaan met tientallen vrijwilligers aan de slag om het bos te onderhouden. Dat houdt onder meer in het tegengaan van invasieplanten en het opruimen van zwerfvuil. Er komt een nieuwe, meer uitnodigende toegang en er komt een informatiepaneel bij de ingang te staan. Binnen de visie om het bos te behouden en te versterken, passen onder meer activiteiten als themawandelingen, educatieve leskisten, maar ook het traditionele tonknuppelen en kleinschalige muziek- of theateruitvoeringen. Dit alles kan gebeuren, rekening houdend met de flora en fauna. We stimuleren het dat mensen door het Overbosch wandelen om zo te kunnen genieten van de natuur en houden als stelregel: ‘Wat we meenemen in het bos, brengen we ook weer uit het bos’.

De hoofdfuncties van het Overbosch zijn:

 • behoud van de registratie van het bos in het Natuur Netwerk Nederland
 • aandacht voor rust in het gebied
 • versterking en behoud van de natuurwaarden
 • versterking en behoud van de cultuurhistorie
 • een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid

Stichting Vrienden van het Overbosch heeft de afgelopen jaren de volgende verbeteringen/veranderingen aangebracht in het bos:

 • aanplant van vogel- bij- en vlindervriendelijke bomen en struiken
 • aanleg van een beloopbare, bij- en vlindervriendelijke bloemenweide met paden
 • renovatie van het kleischelpenpad
 • aanplant van stinsenflora in de beukenvlakte
 • plaatsing van een nieuwe, veiligere entree
 • plaatsing van een grote prullenbak bij de ingang
 • plaatsing van een houten fietsenstalling
 • het maken en plaatsen van een houten gereedschapskist
 • ontwerpen en plaatsen van naambordjes met tekst en foto's bij een aantal bomen
 • plaatsing van meerdere soorten vogel- en vleermuis nestkasten
 • creëren van broedgelegenheid voor eenden door plaatsing van broedkorven in de vijver
 • aanleg van zandpaden
 • aanleg van een kleischelpenpad
 • aanplant van oever- en waterplanten bij de vijver
 • aanplant van stinsenflora langs het kleischelpenpad
 • aanplant van rododendrons langs de Rijnsburgerweg
 • het organiseren van themawandelingen voor publiek
 • het stimuleren van kleinschalige kunst- muziek- of theateruitvoeringen
 • plaatsing van een opslagcontainer voor het gereedschap en andere spullen

Stichting Vrienden van het Overbosch wil nog een aantal veranderingen/verbeteringen aanbrengen in het bos:

 • vervanging van het huidige bruggetje over de vijver door een nieuw, rustiek bruggetje uit de jaren zestig
 • het aanleggen van milieuvriendelijke zones aan de zuid-zijde van de vijver
 • het aanbrengen van een milieuvriendelijke beschoeiing aan de noord-zijde van de vijver
 • verbetering van de waterkwaliteit en doorstroming in de vijver
Wij willen bijdragen leveren aan instanties die ruimtelijke ontwikkelingsplannen hebben die invloed kunnen hebben op het Overbosch.


Oude foto's van het Overbosch

Klik hier voor een overzicht.

Wanneer u ook in het bezit bent van oude foto's van het Overbosch dan zou u ons een groot plezier doen wanneer u die met ons zou willen delen. De gevorderde gebruiker kan de foto's digitaal opsturen: Upload

Maar u kunt ook met ons opnemen.


Informatie

Dit filmpje geeft in anderhalve minuut heel goed weer waar de Stichting Vrienden van het Overbosch mee bezig is!

U kunt het actuele nieuws rond het Overbosch volgen op


RSIN: 851287499

De Stichting is geregistreerd als ANBI instelling, giften en donaties vallen onder de giftenaftrek, zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Uw giften, legaten, donaties of sponsorgelden kunt u overmaken op: NL69 RABO 0122 3252 22, tnv: Stichting Vrienden van het Overbosch te Voorhout. || Word donateur voor minimaal € 10,- per jaar of donateur voor het leven, eenmalig € 100,- Elk ander bedrag is ook welkom. Voor meer informatie zie: deze flyer.

Ook vrijwilligers zijn meer dan van harte welkom, neem hier een kijkje voor meer informatie over wat het vrijwilliger zijn in het Overbosch nu inhoudt.

De stichting staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: KvK: 54392551Sinds 27 juli 2015 is het Overbosch de trotse bezitter van The Green Flag Award, meer informatie.

Sinds 26 oktober 2017 is het Overbosch eigenaar van de vlag van het Nationaal Park Hollandse Duinen, meer informatie.

Sinds 28 oktober 2017 is het Overbosch de trotse bezitter van de Restauratieprijs van de Historische Kring Voorhout, meer informatie.


Problemen met de website? Zie Browsertips. Nog steeds problemen met de website? Stuur een bericht naar de:

Wilt u meer informatie over de Stichting? Stuur dan een bericht naar:

  Copyright © 2011 OverboschEr worden allerlei activiteiten georganiseerd waar u meer dan welkom bent, zie: Agenda

Voor al deze activiteiten zijn vrijwilligers nodig. Wij kunnen nog wel wat vrijwilligers gebruiken!

Reactie

Vertel ons wat u van deze website vindt.

Wanneer u foto's, documenten, video's, knipsels ed wilt uploaden {NB: I-pads en I-phones kunnen alleen foto's en video's uploaden} kunt u op de volgende link klikken:  UploadBijna alle documenten op deze website worden aangeboden in PDF formaat. Om deze bestanden te openen heeft u (de gratis) Acrobat Reader nodig. U kunt Acrobat Reader hier downloaden en op uw PC installeren: Download Adobe Reader DC en vergeet niet wat vinkjes uit te zetten.