Historie

Het huidige Overbosch is circa 2,5 hectare groot, het is gelegen in Voorhout in de driehoek tussen De Leidse Vaart en de Rijnsburgerweg, klik hier voor een kaartje. Voor navigatiedoeleinden kunt u de gegevens van de naburige dokterspost gebruiken: Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout. Het Overbosch heeft een geschiedenis die teruggaat tot begin 1600. In die tijd strekte “De Wildernisse van Hollandt” zich uit van Alkmaar tot Leiden. Door de aanleg van weiden, akkers, kap, drooglegging, wegen en bebouwing is daar nog weinig van over. Slechts twee stukken welgeteld: het Keukenhofbos, deels eigendom van Stichting Landgoed Keukenhof en deels in eigendom van het Zuid-Hollands Landschap en het Overbosch. Heel vroeger werden er in het Overbosch missen opgedragen en processies gehouden door de broeders van de BNS (Bisschoppelijke Nijverheidsschool-1923), vroeger klein seminarie Hageveld geheten. Ruimtelijke ontwikkelingsplannen bedreigden in 2011 het voortbestaan van het Overbosch. Dankzij spontane protesten van de bevolking werden deze plannen drastisch aangepast, zodat het historische Overbosch behouden kon blijven. Nog datzelfde jaar werd de Stichting Vrienden van het Overbosch opgericht. Deze stichting verzorgt het onderhoud van het Overbosch en overlegt met de verschillende instanties over het behoud van dit prachtige stukje natuur. Het Overbosch moet weer een vanzelfsprekende plek worden die Teylingers de moeite van een bezoekje waard vinden. Een herstelplan geeft het bos weer zijn oorspronkelijke luister terug en een gericht onderhoudsprogramma voorkomt dat het bos afglijdt.

De hoofdfuncties van het Overbosch zijn:
  • aandacht voor rust in het gebied
  • versterking en behoud van de natuurwaarden
  • versterking en behoud van de cultuurhistorie
  • een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid
Dankzij de inzet van veel inwoners worden voor het Overbosch de volgende zaken gerealiseerd:
  • een betere toegankelijkheid
  • behoud en versterking van de cultuurhistorische- en natuurwaarden
  • gebruik van het bos voor kleinschalige activiteiten
  • vernieuwing door onderhoud
  • het aanbrengen van stinsenflora
  • natuureducatie