Doelstelling

De Stichting Vrienden van het Overbosch is op 29 december 2011 opgericht en heeft als doel om het historische Overbosch te behouden, onderhouden en verbeteren. De flora en fauna moeten versterkt worden, maar daarnaast passen ook kleinschalige gebruiksactiviteiten. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Overbosch is in continu overleg met de gemeente Teylingen en andere (overheids)instellingen om te zorgen voor een florerende toekomst van het Overbosch. We gaan met tientallen vrijwilligers aan de slag om het bos te onderhouden. Dat houdt onder meer in het tegengaan van invasieplanten en het opruimen van zwerfvuil. Er komt een nieuwe, meer uitnodigende toegang en er komt een informatiepaneel bij de ingang te staan. Binnen de visie om het bos te behouden en te versterken, passen onder meer activiteiten als themawandelingen, educatieve leskisten, maar ook het traditionele tonknuppelen en kleinschalige muziek- of theateruitvoeringen. Dit alles kan gebeuren, rekening houdend met de flora en fauna. We stimuleren het dat mensen door het Overbosch wandelen om zo te kunnen genieten van de natuur en houden als stelregel: ‘Wat we meenemen in het bos, brengen we ook weer uit het bos’.

De Stichting Vrienden van het Overbosch heeft de afgelopen jaren de volgende verbeteringen aangebracht in het bos:

 • het realiseren van een nieuwe, veiligere entree
 • plaatsing van een grote prullenbak bij de ingang
 • realiseren van een houten fietsenstalling
 • maken en plaatsen van een houten gereedschapskist
 • ontwerpen en plaatsen van naambordjes met tekst en foto's bij een aantal bomen
 • plaatsing van meerdere soorten vogel- en vleermuis nestkasten
 • broedgelegenheid voor eenden door plaatsing van broedkorven in de vijver
 • aanleg van zandpaden
 • aanleg van een kleischelpenpad
 • aanplant van vogel- bij- en vlindervriendelijke struiken
 • aanplant van oever- en waterplanten bij de vijver
 • aanplant van stinsenflora langs het kleischelpenpad
 • aanplant van rododendrons langs de Rijnsburgerweg
 • het organiseren van themawandelingen
 • het stimuleren van kleinschalige kunst- muziek- of theateruitvoeringen

De Stichting Vrienden van het Overbosch wil nog een aantal veranderingen en verbeteringen aanbrengen in het bos:

 • plaatsing van een zeecontainer voor het gereedschap en andere spullen
 • renovatie van het kleischelpenpad
 • aanplant van stinsenflora in de beukenvlakte
 • het aanleggen van milieuvriendelijke zones aan de zuid-zijde van de vijver
 • het aanbrengen van een milieuvriendelijke beschoeiing aan de noord-zijde van de vijver
 • verbetering van de waterkwaliteit in de vijver
 • aanplant van vogel- bij- en vlindervriendelijke bomen
 • bij de entree een beloopbare bloemenweide met graspaden maken
Wij willen bijdragen leveren aan instanties die ruimtelijke ontwikkelingsplannen hebben die invloed kunnen hebben op het Overbosch.


Oude foto's van het Overbosch

Klik op de button Oude historische foto's.

Wanneer u ook in het bezit bent van oude foto's van het Overbosch dan zou u ons een groot plezier doen wanneer u die met ons zou willen delen. De gevorderde gebruiker kan de foto's digitaal opsturen met behulp van de button Reactie en vervolgens Stuur een bestand...

Maar u kunt ook met ons opnemen.